ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱/۸ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات پربازدید

برادرم قسم دهم تو را به جان مادرت

مبر به سوی خیمه ها


برادرم قسم دهم تو را به جان مادرت
زمین گذار جسم من روان شو سوی خواهرت
کنون سرم نهاده ام به روی دست مادرت
مبر به سوی بانوان راس بریده مرا


خجل زروی اصغرم که اب قسمتم نشد
بیاورم به خیمه ها من این امانتم نشد
طفل رباب میرود زهوش فرصتم نشد
مبر به سوی مادران مشک دریده مرا


برادرم نگر مرا تمام هست داده ام
چگونه نوکری کنم که هر دو دست داده ام
خجل زروی زینبم علم زدست داده ام
مبر به سوی خواهرم دست بریده مرا


اهل حرم نگاهشان بروی قرص ماه بود
قامت من برایشان چو اخرین پناه بود
برای کودکان عمو یک تنه یک سپاه بود
مبر به سوی خیمه ها فرق دریده مرا


بهچشم دیده ام تو را قد خمیده ات اخا
کنار جسم اکبرت اشک دو دیده ات اخا
زبعد از ان همه جوان توان نمانده ات اخا
مبر به سوی خیمه ها جسم تکیده مرا


گر بگذاریم کمی عدو به سوی من شود
رها کند اهل حرم به جست و جوی من شود
بهر غنیمتی رضا به زیر و روی من شود
مبر به سوی خیمه ها خون دو دیده مرا


کشان کشان قاسم اگر به سوی خیمه میکشی
بدون من سوی حرم قد خمیده میکشی
چگونه این تن مرا سوی سکینه میکشی
مبر به سوی خیمه ها دست بریده مرا

محمد علوی

ارسال سوال