ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۹/۳/۶ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات پربازدید

تير سه شعبه آمد و روى گلو نشست

تير سه شعبه آمد و روى گلو نشست


هل من معين بشنيدي و آماده تر شدي
بهر فدايي پدر لب تشنه تر شدي


رو سوي قوم اشقيا رحمي به او كنيد
من يك پدر هستم شما رحمي به او كنيد


با گريه هاي خود علي اذن از پدر گرفت
بهر حمايت حنجرش همچون سپر گرفت


در اخرين وداع خود دست پدر گرفت
تير سه شعبه امد و جان از پسر گرفت


بالاي دست حضرت سلطان فدا شده
خون علي نذر حسين خون خدا شده


تیر سه شعبه آمد و روی گلو نشست
داغ غريبي بر دل باباي او نشست


جان دادن پسر دگر كه هلهله نداشت
تير سه شعبه را كسي جز حرمله نداشت


با تیر حرمله گلویش پاره پاره شد
بهر سوال مادرش در فكر چاره شد


فكري به حال مادر در اضطراب خود
فكري بكن من مانده ام در پيچ و تاب خود


خواهر ميان گريه و زاري خميده شد
وقتي كه رأس اصغرش بر روي نيزه شد


وقتي بريده شد سرش زينب دوان دوان
ميزد گره بر معجر نسوان و كودكان


وقتي بريده شد سرش مادر شكسته شد
بنگر حسين بعد از علي چه پير و خسته شد


وقتي دريده شد گلوي شيرُ خواره اش
رويش خجل زير عبا كرده ستاره اش


وقتي بريده شد سرش عالم عزا گرفت
خون گلويش را خدا تا انتها گرفت


محمد علوي
١ محرم الحرام ١٤٤١


ارسال سوال