ارسال شبهه و سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱/۸ زندگینامه کتاب.رساله مقاله.شعر تصاویر دروس سخنرانی پرسش‌ها اخبار تماس
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

تفاوت عمل به حدیث موثق و حسن، در نزد علامه حلّی و صاحب معالم و مرحوم آیت الله خویی

ملاک عمل به اخبار از سوی اصحاب و علماء از گذشته تا کنون دستخوش تغییرات متعددی شده است، و به همین دلیل هر یک از بزرگان این وادی، به نوعی از اخبار که در نزدشان حجیت بیشتری داشه باشد، عمل می فرمودند، مانند عمل نکردن به خبر موثق که از عصر علامه حلی در قرن هشتم، و توسط ایشان در بین علماء و بزرگان شیعه رواج و شهرت پیدا نمود.

تقابل مبنای مرحوم علامه حلی و صاحب معالم، با مبنای مرحوم آیت خوئی، مسئله ای می باشد که در این مقاله با توجه به بیانات ارزشمند حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی، در صدد بیان آن می باشیم. ... ادامه مطلب

سند هر چه صحیح تر باشد، مشکلش بیشتر می باشد!

برخی از بزرگان وادی فقه و اصول، از جمله مرحوم نائینی از عبارتی در کتب فقهی و اصولی خود استفاده می کنند که برای فهم آن، نیازمند به توضیحاتی می باشیم، و این امر توسط حضرت استاد مددی در دروس خارج فقه و اصول به وقوع پیوسته است، آنگونه که حضرت استاد با بیان شیوا و روشن خود، در توضیح این عبارت می فرمایند:
(إنّ النصّ، كلّما ازداد صحّة ازداد وهناً) هر چه صحیح تر باشد مشکلش بیشتر است!
این عبارت مرحوم نائینی در نگاه اوّل، تعجب آور می باشد، در حالی که منظور مرحوم نائینی از این عبارت این می باشد که در مورد روایاتی که اصحاب و بزرگان شیعه از آن اعراض کرده باشند و به آن عمل نفرموده باشند، هرچه صحت سند در روایت مذکور بیشتر باشد، و هرچه سلسله ی سند عالی تر و راویان آن روایت مورد وثوق بیشتری باشند، مشکل روایت بیشتر می شود، به این بیان که چگونه و چرا روایتی با سلسه ی سندی عالی و صحیح، مورد اعراض اصحاب و بزرگان شیعه قرار گرفته است؟ ... ادامه مطلب

تفاوت باب تداعی و باب مدعی و منکر

احکام باب تداعی و باب مدعی و منکر با یکدیگر مختلف می باشند، اما این که چه معیاری برای تمایز این دو از یکدیگر وجود دارد، و این که چگونی می توان این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک داد، مشکلی می باشد که در این مقاله با استفاده از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله مددی، در صدد توضیح، تبیین و رفع آن می باشیم.
ثمره این بحث در لزوم اقامه بینه و عدم آن از سوی مدعی، ظاهر می شود، چرا که در باب مدعی و منکر، بر مدعی لازم است که برای ادعای خود اقامه بینه کند، اما اقامه بینه بر منکر لازم نمی باشد، و تنها لزوم حلف و قسم برای منکر ثابت می باشد، در حالی که در باب تداعی، اقامه بینه بر هر دو طرف نزاع لازم می باشد، به این بیان که در صورت عدم اقامه بینه از یکی از اطراف، لزوم اقامه بینه از طرف مقابل ساقط نمی شود. ... ادامه مطلب

اذن ورود حرمت، گريه ى بر فاطمه

اذن ورود حرمت گريه ى بر فاطمه
مظهر جود و كرمت گريه ى بر فاطمه

بر در اين خانه دخيلم تو پناهم بده
كوه گناهم ببرد گريه ى بر فاطمه

عبد پشيمانم و پابوس حرم آمدم
هيچ نخواهم بجز اين گريه ى بر فاطمه

گر تو برانيم زاين خانه من آواره ام
باز كن اين در كه كنم گريه ى بر فاطمه

من به هواي كرمت راهي اين در شدم
اذن دخول حرمت گريه ى بر فاطمه ... ادامه مطلب

علي همراه حق حق با علي شد

علي همراه حق حق با علي شد
وشوراي سقيفه بي ولي شد
دگر دنبال يك بابا نباشد
هر آن كس در دلش بغض علي شد

شما كفار و كذابان عالم
تو اي صديق و تو فاروق اعظم
هر آن كس نامي از حيدر بدزدد
خدا لعنت كند او را دمادم

علي صديق اكبر بهر دين است
علي فاروق اعظم در زمين است
بزن فرياد تا سني بداند
فقط حيدر اميرالمومنين است

گر ام المومنين آن ... شد
چو مادر بهر دين آن ... شد
به اين دين و به اين آيين به مولا
دلم كافرترين دل در زمين شد

براي مومنان مادر فقط او
زبين سروران سرور فقط او
چو بي بي دو عالم فاطمه شد
زبين مادران مادر فقط او ... ادامه مطلب

من يك سه ساله ام

من يك سه ساله ام دو سه روز است تشنه ام
رفته عمو خدا به كه گويم گرسنه ام

من يك سه ساله ام كمرم درد ميكند
هم لابه لاي موي سرم درد ميكند

من يك سه ساله ام چه نيازي به نعره بود
گر قد كمانيم چه نيازي به خنده بود

من يك سه ساله ام بگو اهسته تر روند
من زار و خسته ام كمي اهسته تر روند

من يك سه ساله ام بدنم زود بشكند
با ضرب تازيانه سرم زود بشكند

من يك سه ساله ام سر بابا به دامنم
در بين لخته هاي سرم مانده شانه ام

من يك سه ساله ام لگد شمر و حرمله
بر پهلويم نشست و سنان كرده هلهله
... ادامه مطلب

تير سه شعبه آمد و روى گلو نشست

هل من معين بشنيدي و آماده تر شدي
بهر فدايي پدر لب تشنه تر شدي

رو سوي قوم اشقيا رحمي به او كنيد
من يك پدر هستم شما رحمي به او كنيد

با گريه هاي خود علي اذن از پدر گرفت
بهر حمايت حنجرش همچون سپر گرفت

در اخرين وداع خود دست پدر گرفت
تير سه شعبه امد و جان از پسر گرفت

بالاي دست حضرت سلطان فدا شده
خون علي نذر حسين خون خدا شده

تیر سه شعبه آمد و روی گلو نشست
داغ غريبي بر دل باباي او نشست

جان دادن پسر دگر كه هلهله نداشت
تير سه شعبه را كسي جز حرمله نداشت ... ادامه مطلب

ام البكاء امروز اين روضه را بخوان

ام البكاء

اي مادر حسين
در خانه ات بمان
بهرِ بنينِ خود
اين روضه را بخوان

ديگر مرا ام البنين نخوانيد
زيرا كه من ديگر پسر ندارم

لا تدعونى ویک ام البنین
لا تذکرنى بلیوث العرین

ام البنين ديروز، ام البكاي امروز
از داغ او بميرم، با گريه هاى هر روز

ام البنين ديگر پسر ندارد
از داغ عباسش خبر ندارد
ديگر بني هاشم قمر ندارد
ديگر بني هاشم قمر ندارد

اي مادر حسين
در خانه ات بمان
بهرِ بنينِ خود
اين روضه را بخوان ... ادامه مطلب

دختری در خرابه، دختری در مدينه

دختري در خرابه، دختري در مدينه

دختري در خرابه، دختري در مدينه
هر يكي منتظرِ تا، روي بابا رو ببينه

از تو خرابه صداي گريه ي يك سه ساله
از تو مدينه صداي ناله ي يك عليله
امون كاخ يزيد و بريده اين سه ساله
اهل مدينه خسته از گريه ى اون عليله

خواهري در خرابه، مادري در مدينه
هر يكي منتظرِ تا، طفلش اروم بگيره

تشت طلا رو ميارن براي اين سه ساله
اروم بهش ميگن كه اين باباي بي مثاله
طاقت دوري نداره يه دختر سه ساله
به اسمون پر ميكشه، پيش باباش با ناله ... ادامه مطلب

ان تنكروني، فانا بن الحسنم

ان تنكروني، فانا بن الحسنم

ان تنكروني، فانا بن الحسنم
فاتح ميدان، من زنسل حسنم
ان تنكروني، من ز آل حيدرم
و اذن ميدان، من از عمويم اورم

شبل علي مرتضى من هستم
سبط نبي مصطفي من هستم
فاتح خيبر و حنين و احزاب
وارث شمشير خدا من هستم
حامي دين جد خود دمادم
جان بر كف عمو حسينم هستم

ان تنكروني، فانا بن الحسنم

ان تنكروني، هر كس به پيكار ايد
از پهلوانان، هر كس به ديدار ايد
در بين دشمن، كسي حريفم نشود
از حمله هايم، زمين به لرزه در ايد

به خاك و خون كشيده او سپاهي
دشمن به زير دست و پا چو كاهي
صداي تكبير حسين بلند است
عمو به قربانت تو خود سپاهي

ان تنكروني، فانا بن الحسنم

ان تنكروني، ذكر لبش كم نشود
هر سو بتازد، دشمن حريفش نشود
يك بار ديگر، علي به ميدان امده
از ترس جانش، كسي قريبش نشود

دشمن حريف زاده ى حيدر نيست
اين جنگ تن به تن صلاحشان نيست
از هر طرف با سنگ و چوب و نيزه
عمو بفريادم برس پدر نيست

ان تنكروني، فانا بن الحسنم

سيد محمد علوي
٢٧ ذي الحجة ١٤٤٠ ... ادامه مطلب

ارسال سوال